Begeleiding voor Kinderen, Tieners en (Jong) Volwassenen
met (vermoeden van) een vorm van autisme (ASS)

Vanuit Kitivo ben ik werkzaam als ambulant begeleider. Dat doe ik voornamelijk via Autismepunt. Ik begeleid mensen met (vermoeden van) ASS waarbij ik gebruik maak van mijn kwaliteiten die ik juist voor deze doelgroep op een passende manier kan inzetten. Ik sluit gemakkelijk aan bij cliŽnten, bij hun vraag en bij hun behoeften.

Mensen met kenmerken van ASS, met of zonder diagnose, zie ik als puur en als (hoog) gevoelig. Hun prikkelverwerking werkt anders en gecombineerd met hun sensitiviteit, ervaren ze het meestal als lastig om in onze maatschappij in te passen en hun plek te vinden. Ik ben van mening dat zij onze maatschappij veel te bieden hebben. Ik vind het mede daardoor erg mooi en dankbaar werk om deze mensen te ondersteunen hun weg te vinden in het dagelijks leven en hen te ondersteunen meer vanuit zichzelf en minder vanuit de omgeving te leven.

Loop je op enige manier vast in het leven, dan begeleid ik je graag om jouw manier van leven te vinden. Mijn specialisme is jongvolwassenen, hoog functionerend en hoogbegaafdheid, dit in combinatie met AD(H)D.

Daarnaast heb ik me ontwikkeld en gespecialiseerd in afwijkende eetpatronen. Dit voor mensen die eten als last en belasting ervaren, die veel of weinig eten of juist daarin op en neer gaan, die emotionele eters zijn en/of een haat-liefde verhouding met eten hebben.

Vanuit mijn expertise ondersteun ik daar waar gewenst in traumaverwerking en helen van oude pijnen en emoties. Dit zet ik veelal binnen mijn praktijk in maar kan ik vanzelfsprekend ook inzetten voor mensen met ASS indien daar behoefte aan is.

Mijn werkgebied is Oirschot en (afhankelijk van de opties) de wijde omtrek. Ik heb cliŽnten in Oirschot en in de regioís Tilburg, Den Bosch en (noord) Eindhoven.

De naam Kitivo komt voort uit de eerste 2 letters van de woorden kinderen, tieners en volwassenen. Iedereen kan dus bij Kitivo terecht. Het betekent bovendien kracht en competentie. Dit gecombineerd met de positieve klank die het heeft, maakt het voor mij een mooie bedrijfsnaam.

Kitivo – Caren van Overdijk | De Donk 21 5688 RT Oirschot | Tel. 06-5324 0678 |†Kitivo@outlook.com | KvK 60143053

Guidance of High Sensitive Children, Teenagers and (Young) Adults with (suspicion of) a form of Autism Spectrum Disorder (ASD)

Through the company Kitivo I work as an ambulatory caretaker. Mostly I work on request of the ASD centre Autismepunt in Eindhoven. I guide persons with (suspicion) of ASD and within this guidance I make use of my qualities that precisely I can use for these persons. I connect easily with my clients, with their questions and their needs.†

For me persons with ASD characteristics (with or without diagnoses), are pure and sensitive. Since their stimulus processing works differently combined with their sensitivity, they often experience our society hard to fit into. I do however feel they have a great deal to offer our society. I feel it is a wonderful and rewarding job to help them find their way in every day live and to support them to live more from themselves instead of from their environment.†

Do you in some way feel stuck in your life, I will gladly guide you to find your own way of living your life. My expertise is young adults, high functioning and highly intelligence, in combination with AD(H)D.

Besides this, I have developed and specialised myself in disorderly eating patterns. For persons who feel eating is a burden, those who eat too much or too little or just go up and down in this, and for the emotional eaters who have a love-hate relations with consuming food.†

Coming from my expertise, when wished for, I guide and support in trauma release and healing of old pain and emotions. This work I mostly do within my own practise but if required and applicable, I will make use of it for people with ASD.†

My working area is Oirschot and (depending on the options) the wide surroundings. I have clients in Oirschot and in the regions of Tilburg, Den Bosch and (in the north) of Eindhoven.†

Kitivo
Caren van Overdijk
De Donk 21
5688 RT Oirschot
Phone: 06-5324 0678
Email: Kitivo@outlook.com

KvK †† † † † †60143053